Kako platiti manje poreza na dobit?

1. Neoporezive isplate

Neoporezive isplate možete isplatiti sebi i svojim zaposlenima te ne podliježu obračunu poreza i doprinosa, ali u isto vrijeme su priznati trošak poduzeća. Od prigodnih nagrada (božićnice, regres i slično do iznosa), nagrada za radne rezultate, troškova prijevoza, troškova smještaja radnika, dara u naravi, prehrane radnika i slično. Za više, slobodno nas kontaktirajte.

2. Dobrovoljni mirovinski stup

Ovo isto spada u jednu vrstu neoporezivih isplata, no nije toliko uobičajena, tako da zaslužuje vlastito poglavlje. Poslodavac može, neoporezivo, uplatiti do 6.000,00 kn godišnje u treći mirovinski stup. Za razliku od većine drugih neoporezivih isplata, poslodavac ne mora nužno primjenjivati jednaku isplatu (iznos ili uopće) prema svih zaposlenicima. Također je važno napomenuti, da djelatnik može i sam zatražiti i dogovoriti s poslodavcem da mu se umanjuje bruto plaća (do 500,00 kn mjesečno) i taj dio direktno uplaćuje u treći mirovinski stup. Svakako nas kontaktirajte za više informacija.

3. Najam vlastite opreme i prostora

Ako imate prostor ili opremu s kojom se možete služiti u poslovne svrhe, to je još jedan primjer povećanje priznatog troška poduzeća s jedne strane i Vašeg osobnog prihoda s druge strane. Doduše Vi osobno će te morati platiti porez na najam, ali je još uvijek manji nego platiti porez na dobit + porez na kapitalnu dobit + prirez kod isplate. Uvjet je da zbilja i koristite opremu i prostor u profesionalnoj djelatnosti.

4. Ulaganje u obrazovanje

Ovo je možda i najbolji način za smanjenje porezne osnovice. Ne samo da ulažete u znanje sebe i svojih zaposleni-ka, već uz priznati trošak obrazovanja smanjujete osnovicu za plaćanje poreza za dodatnih 80% troškova obrazovanja, ako ste mikro ili malo poduzeće. Kontaktirajte nas za detalje

5. Otpis potraživanja

Ako imate zastarjelih potraživanja koja nisu veća od 5.000,00 kn (prema pravnim osobama) ili 200,00 kn (prema fizičkim osobama), možete ih otpisati i to se prizna kao trošak. U ovom slučaju je pravilo da se otpisuju potraživan-ja od nepovezanih pravnih i fizičkih osoba. Za veća potraživanja vrijedi pravilo da moraju biti utužene, odnosno da ste sve učinili kako bi ih naplatili (sud, ovrha i ostalo). Tek onda se mogu porezno priznato otpisati.

Tražite računovodstvene usluge?

računovodstvo

6. Rezervacija troškova

S ovim se rijetko srećemo kod mikro i malih poduzeća, ali su redovna kod srednjih, a pogotovo kod velikih poduzeća. Postoje vrste budućih troškova koje zakonski možete rezervirati u tekućoj godini. To se odnosi na otpremnine (moraju biti u skladu s napravljenim planom restrukturiranja), troškove u jamstvenom roku (ako proda-jete svoju robu ili proizvod na koju dajete jamstvo), troškove po započetim sudskih sporovima, neiskorištene godišnje odmore. Potrebno je napomenuti da ako te troškove u zadanom vremenu ne iskoristite, da ih prebacujete u prihode, te onda povećavate poreznu osnovicu.

7. Amortizacija dugotrajne imovine

Sva imovina koja se koristi u poslovanju duže od godine dana i vrijednosti veće od 3.500,00 kn, podložna je amortizaciji. Prilikom nabavke imovine, morate odrediti koliko dugo će te tu imovinu koristiti u svom poslovanju. Svake godine će te razmjerni dio te imovine priznavati u svojoj prijavi poreza na dobit te i tako smanjivati poreznu osnovicu. Slobodno nas kontaktirajte za detalje.

8. Gubitak prethodnih godina

Gubitak sigurno nije nešto poželjno, ali ako ga već ima, može ga se iskoristiti. Gubitak je vrlo čest prve godine poslovanja, kada se ulaže u posao, a prihodi još nisu dovoljno narasli. Dobra je stvar što gubitak možemo iskoristiti narednih pet godina ili dok ga ne pokrijemo s dobitkom. Recimo da smo imali prve godine poslovanja 50.000,00 kn gubitka, a narednu 30.000,00 kn dobiti. Nećemo platiti ništa poreza i još nam ostaje 20.000,00 kn gubitka koje možemo iskoristiti iduće godine.

9. Potpomognuta područja

U Hrvatskoj su na snazi zakoni koji omogućuju smanjenje ili čak u potpunosti eliminiranje poreza na dobit, kod poduzetnika koji posluju na određenim područjima republike Hrvatske. Tako je moguće da u Vukovaru ne plaćate uopće porez na dobit, dok u područjima I skupine po stupnju razvijenosti plaćanje 50% manji porez na dobit. U I skupinu spadaju Bjelovarska-bilogorska županija, Brodsko-posavska, Ličko-senjska, Sisačko-moslavačka, Virovitičko-podravska i Vukovarsko-srijemska županija. Slobodno nam se obratite za detalje i uvjete za dobivanje ovih povlastica.

10. Istraživanje i razvoj

Ovaj vid smanjenja osnovice moguće je samo kod poduzetnika koji se bave istraživanjima te nije toliko raširen niti uobičajen. Državne potpore za istraživanje i razvoj kod obveznika poreza na dobit ostvaruju se dodatnim smanjenjem porezne osnovice za opravdane troškove projekta znanstvenih i razvojnih istraživanja, i to: 200% prihvatljivih troškova projekta za temeljna istraživanja, 150% prihvatljivih troškova projekta za industrijska istraživanja, 125% prihvatljivih troškova projekta za eksperimentalni razvoj, 150% prihvatljivih troškova za studiju izvedivosti. Za upite o uvjetima i koji su to opravdani troškovi, slobodno nam se javite.

Imate dodatnih pitanja? Kontaktirajte nas.

Sva financijska pitanja prepustite našem timu

Nove poduzetnike savjetujemo i vodimo skroz od izrade i predaje poslovnog plana za dobivanje potpora za samozapošljavanje, do otvaranja poduzeća, prijave na poreznu, mirovinsko osiguranje, otvaranja računa u banci, do samog pokretanja poslovanja.

Kontaktirajte nas
Placeholder