Neoporezivi primici od 1. siječnja 2024

Prema izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, od 01.01.2024. godine mijenjaju se iznosi neoporezivih primitaka.

Zakon je objalvljen u Narodnim Novinama 143/23 

Uobičajeni neoporezivi primici:

Redni broj Primici radnika Godišnji neoporezivi iznos u 2023. godini Godišnji neoporezivi iznos od 01.01.2024. Godišnja razlika iznosa
1 Prigodna nagrada do 663,62 do 700,00 + 36,38 eura
2 Nagrada za radne rezultate do 995,43 do 1.120,00 + 124,57 eura
3 Novčana paušalna nagrada za troškove prehrane radnika do 796,44 do 1.200,00 + 403,56 eura
UKUPNO: do 2.455,49 do 3.020 + 564,51 eura

Ostali neoporezivi primici koji se mijenjaju:

Redni broj Primitak Neoporezivo u 2023. godini Neoporezivo od 01.01.2024. Razlika
1 Troškovi prehrane radnika na temelju vjerodostojne dokumentacije 1.592,76 € godišnje 1.800,00 € godišnje + 207,24 eura
2 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe po prijeđenom km 0,40 € 0,50 € + 0,10 eura
3 Dnevnica za službena putovanja u tuzemstvu 26,55 € 30,00 € + 3,45 eura

Knjigovodstvo zagreb

Mogući neoporezivi primici radnika – I dio:

Redni broj Primitak Neoporezivo u 2023. godini Neoporezivo od 01.01.2024. Razlika
1 Potpore zbog invalidnosti do 331,81 do 560,00 + 228,19 eura
2 Potpore zbog smrti u užoj obitelji do 398,17 do 560,00 + 161,83 eura
3 Potpore zbog dugotrajnog bolovanja do 331,81 do 560,00 + 228,19 eura
4 Potpore djetetu umrlog radnika do 232,27 do 560,00 + 327,73 eura
5 Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu do 1.327,24 do 1.400,00 + 72,76 eura
6 Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza, prema zakonu kojim se uređuje radni odnos do visine 862,71 za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca do visine 896,00 za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca + 33,29 eura
7 Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti do visine 1.061,79 za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca do visine 1.120,00 za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca + 58,21 eura

Mogući neoporezivi primici radnika -II dio:

Redni broj Primici radnika Neoporezivo u 2023. godini Neoporezivo od 01.01.2024. Razlika
1 Nagrade radnicima za navršenih 10 godina radnog staža do 199,09 do 280,00 + 80,01 eura
2 Nagrade radnicima za navršenih 15 godina radnog staža do 265,45 do 336,00 + 70,55 eura
3 Nagrade radnicima za navršenih 20 godina radnog staža do 331,81 do 392,00 + 60,19 eura
4 Nagrade radnicima za navršenih 25 godina radnog staža do 398,17 do 448,00 + 49,83 eura
5 Nagrade radnicima za navršenih 30 godina radnog staža do 464,53 do 504,00 + 39,47 eura
6 Nagrade radnicima za navršenih 35 godina radnog staža do 530,90 do 560,00 + 29,10 eura
7 Nagrade radnicima za navršenih 40 godina radnog staža do 663,62 do 672,00 + 8,38 eura

Učenici i studenti

Redni broj Primici studenata na koje se do propisanog iznosa ne plaća porez na dohodak Iznos (€) do 31.12.2023. Iznos (€) od 1.01.2024. Razlika
1 Primici za rad preko učeničkih i studentskih udruga* – propisani neoporezivi iznos = cenzus za uzdržavanog člana 3.185,38 godišnje do 3.360,00 godišnje + 176,62 eura
2 Stipendije – neoporezive do propisanog iznosa; ne ulaze u cenzus uzdržavanog člana bez obzira na visinu 232,27 mjesečno do 560,00 mjesečno/ 6.720,00 godišnje + 327,73 eura mjesečno
3 Stipendije za izvrsna postignuća – neoporezive do propisanog iznosa; ne ulaze u  cenzus uzdržavanog člana bez obzira na visinu 530,90 mjesečno do 840,00 mjesečno + 309,10 eura

* Iznad tog iznosa (3.360€godišnje) koristi pravo na osnovni osobni odbitak od 560,00 € mjesečno, tako da godišnje može zaraditi 10.080,00 € bez oporezivanja.

Sportaši

Redni broj Primici sportaša na koje se do propisanog iznosa ne plaća porez na dohodak Iznos (€) do 31.12.2023. Iznos (€) od 1.01.2024. Razlika
1 Sportske stipendije – neoporezive do propisanog iznosa; ne ulaze u cenzus uzdržavanog člana bez obzira na visinu do 232,27 mjesečno do 560,00 mjesečno / 6.720,00 godišnje + 327,73 eura mjesečno
2 Nagrade za sportska ostvarenja do 2.654,48 godišnje do 2.800,00 godišnje + 145,52 eura godišnje
3 Naknade koje se isplaćuju sportašima amaterima prema posebnim propisima do 232,27 mjesečno do 560,00 mjesečno/ 6.720,00 godišnje + 327,73 eura mjesečno

Ako imate dodatnih pitanja, slobodno nam se javite.