Novosti i savjeti

računovodstvo zagreb

Nove osnovice za doprinose (2022. godina)

Izašla je naredba o novim osnovicama za doprinose, kao i nova minimalna plaća za 2022. godinu. Donosimo primjere najčešćih osnovica (primjeri su za samca iz Zagreba) MINIMALNA PLAĆA (2022. godina) Djelatnik preko 30. godina Djelatnik do 30. godina Bruto 4.687,50 4.687,50 Mirovinsko osiguranje 1. stup 703,12...

Kako odabrati knjigovodstveni servis?

U poduzetničkim vodama bavljenje financijama je jedan od najvažnijih, ako ne i najvažniji dio. Često je to jedan i od najzbunjujućijih dijelova. Većina poduzetnika je stručna u onoj branši u kojoj kreću u posao, te o računovodstvu i financijama zna ono osnovno ili nešto više. Pokušavajući...

Financijska analiza

Financijska analiza

Što je financijska analiza? Financijska analiza koristi financijske podataka poduzeća za procjenu uspješnosti tvrtke i davanje smjernica i preporuka kako poboljšati poslovanje u budućnosti. Financijski analitičari svoj posao prvenstveno obavljaju u programu Excel, koristeći proračunsku tablicu za analizu povijesnih podataka i izradu projekcija kako bi tvrtka...

što je računovodstvo

Računovodstvo

Što je računovodstvo? Računovodstvo je pojam koji opisuje sustav evidencije i konsolidiranja financijskih informacija kako bi bili jasni i razumljivi Upravi, vlasnicima i dioničarima poduzeća. Glavni cilj računovodstva je knjiženje i prikazivanje poslovnih događaja i/ili transakcija koje su izražene u novčanom obliku te tumačenje rezultata poslovanja...

Cesija

Cesija ili ustupanje potraživanja

Cesija je propisan Zakonom o obveznim odnosima čl. 80. do 89. Cesija je Ugovor o ustupanju potraživanja. U pravilu moguće je sva potraživanja prenositi na drugoga, kako dospjela tako je nedospjela potraživanja. Cesijom vjerovnik prenosi tražbinu koju ima od svog dužnika na novog vjerovnika. Kod cesije...

porezne promjene

Porezne promjene od 01.07.2021.

Ovim zadnjim izmjena i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost usklađuje se Zakon prema odredbi Direktive Vijeća. U vezi je s isporukom dobara i prodajom usluga na daljinu. Izmjene stupaju na snagu 01.07.2021. godine i trebale bi pojednostaviti procedure i pravila s obavljanjem usluga i...

Kako platiti manje poreza na dobit?

Kako platiti manje poreza na dobit?

1. Neoporezive isplate Neoporezive isplate možete isplatiti sebi i svojim zaposlenima te ne podliježu obračunu poreza i doprinosa, ali u isto vrijeme su priznati trošak poduzeća. Od prigodnih nagrada (božićnice, regres i slično do iznosa), nagrada za radne rezultate, troškova prijevoza, troškova smještaja radnika, dara u...

knjigovodstveni servisi

Balanced Scorecard model

Općenito Balanced scorecard model (u danjem tekstu BSC) je sustav upravljanja poduzećem pomoću kojeg se vrši cjelokupno strateško planiranje i oblikovanje poslovnog sustava poduzeća. To je jedan skup pokazatelja koji je orijentiran kako na financijske tako i na nefinancijske pokazatelje. BSC ima za zadatak viziju, misiju...

Prenosivi porezni gubitak

Prenosivi porezni gubitak

U poslovanju, sasvim je normalno a ponekad i očekivano da dođe do gubitka poslovne godine. Zapravo je gubitak prvu ili dvije godine poslovanja uobičajena pojava, zbog početnih ulaganja i nedovoljno prihoda poduzeća. No kako ga možemo iskoristiti? Uvjeti za prenošenje gubitka u poreznom smislu, uređeni su...

Isplata dobiti vlasnicima

Isplata dobiti vlasnicima

Ovo je dio zbog kojeg svi poduzetnici i kreću u samostalne vode. Znaci isplata dobiti tekuće godine. No prije isplate dobiti tekuće godine, koje je iskazano u financijskim izvještajima prvo se moraju pokriti eventualni gubici iz ranijih godina. Ako društvo ima prikazane gubitke u bilanci, koji...