Prenosivi porezni gubitak

U poslovanju, sasvim je normalno a ponekad i očekivano da dođe do gubitka poslovne godine. Zapravo je gubitak prvu ili dvije godine poslovanja uobičajena pojava, zbog početnih ulaganja i nedovoljno prihoda poduzeća. No kako ga možemo iskoristiti?

Uvjeti za prenošenje gubitka u poreznom smislu, uređeni su u dva zakona. Zakon o porezu na dobit, za pravne i fizičke osobe obveznika poreza na dobit, te Zakonom o porezu na dohodak za fizičke osobe (obrtnike, poljoprivrednike i slično) dohodaše.

Porezni gubitak

Kada poduzeće ima veće rashode od prihoda, dolazi do gubitka poslovne godine. Ako i nakon uzimanja u obzir stavki koje smanjuju i uvećavaju osnovicu poreza na dobi, imamo negativan rezultat, to smatramo poreznim gubitkom. Porezni gubitak možemo prenositi sljedećih pet godina i iskoristiti ga za umanjenje porezne osnovice u narednim godinama. Izvor poreznog gubitka je u računovodstvenom rezultatu, ali uzimajući u obzir Zakon o porezu na dobit, gdje imamo stavke koje mogu povećati osnovicu (npr., 50% reprezentacije, 50% troškova osobnih automobila, nepriznati otpis potraživanja i slično) ili smanjiti (prihod od dividendi, troškovi obrazovanja i slično), iznos poreznog gubitka može se razlikovati od računovodstvenog rezultata.  Može se dogoditi da imamo računovodstveni gubitak, ali ne i porezni, već još trebamo i platiti porez na dobit.

Računovodstveni gubitak je gubitak iz poslovanja te se pokriva iz prošlih dobitaka (ako ih ima) ili budućih.

Kada obračunavamo?

Porezni gubitak može prenositi idućih pet godina. Ako smo 2020. godine imali porezni gubitak, možemo ga koristiti do 2025. godine. Znači rezultat 2025. još možemo umanjiti osnovicu poreza na dobit za porezni gubitak iz 2020. Porezni propisi omogućuju smanjivanje porezne obveze, što znači da ostaje veći iznos od ostvarene dobiti za raspodjelu.

Prijenos na pravnog sljednika

Ponekad u poslovanju dolazi do statusnih promjena tvrtke, poput spajanja, pripajanja, odvajanja i podjela trgovačkog društva. Moguće je porezni gubitak prenijeti na pravnog sljedbenika. No treba ispoštovati neke uvjete. Pravni sljedbenik mora obavljati istu djelatnost kao društvo od kojega preuzima porezni gubitak, barem dva prijašnja porezna razdoblja. Također u barem dva naredna porezna razdoblja ne smije bitno promijeniti djelatnost pravnog prednika. No ima i iznimaka. Pravni sljedbenik neće izgubiti pravo prijenosa poreznog gubitka, ako je promijenio djelatnost zbog očuvanja radnih mjesta i sanacijom poslovanja. Trgovačko društvo mora dokazati vjerodostojnim ispravama i poslovnom dokumentacijom, motiv promjene djelatnosti, ako želi prenijeti poslovni gubitak.

Ako se u poreznom razdoblju promjeni struktura vlasništva za više od 50% u odnosu na početak razdoblja, trgovačko društvo gubi pravo prijenosa poreznog gubitka.

Što se tiče dohodaša, pravo na prijenos poreznog gubitka imaju obrtnici, poljoprivrednici i slobodna zanimanja koji poreznu obvezu obračunavaju temeljem Knjige primitaka i izdataka. I kod njih je rok 5 godina.

Imate dodatnih pitanja? Kontaktirajte nas.

Sva financijska pitanja prepustite našem timu

Nove poduzetnike savjetujemo i vodimo skroz od izrade i predaje poslovnog plana za dobivanje potpora za samozapošljavanje, do otvaranja poduzeća, prijave na poreznu, mirovinsko osiguranje, otvaranja računa u banci, do samog pokretanja poslovanja.

Kontaktirajte nas
Placeholder