Smještaj radnika na teret poduzeća – neoporezivo

Od 2019. godine poduzećima je omogućeno da svojim radnicima neoporezivo osiguraju troškove smještaja. Ti troškovi se mogu podmiriti svim radnicima u radnom odnosu bez obzira dali su na određeno ili neodređeno ili na punu ili nepuno radno vrijeme.

Također nije niti bitno dali radnici imaju prebivalište ili stalno boravište u mjestu rada. Visina tih troškova nije ograničena, ali postoje neki određeni uvjeti koji se moraju ispuniti.

Jedan od tih uvjeta je da se ta naknada ne smije isplatiti u gotovini već isključivo bezgotovinskim putem, bilo na račun djelatnika ili direktno na najmodavca. Poslodavac mora donijeti odluku o isplaćivanju troškova smještaja radniku. Režijski troškovi nisu uključeni u troškove smještaja i te troškove snosi djelatnik. Kao i troškove najma garaže i pomoćnih prostorija (tavan, podrum i slično) Ako mu poslodavac refundira troškove režija (i druge troškove), to se smatra plaćom u naravi i potrebno je obračunati i platiti poreze i doprinose.

Načini osiguranja smještaja

Imamo tri mogućnosti kako neoporezivo platiti smještaj radniku.

1. Radnik osobno sklapa Ugovor s najmodavcem

U ovom slučaju radnik je sam sklopio Ugovor s najmodavcem na svoje ime te osobno plaća troškove smještaja, dok mu poduzeće refundira trošak najma. Poslodavac može odlučiti da će refundirati cijeli iznos najma ili dio. Radnik je obvezan dostaviti poslodavcu kopiju Ugovora s najmodavcem, kao i dokaz o plaćanju najma.

Smatra se da je primitak isplaćen onda kada se dogodila transakcija refundacije poduzeća radniku. Ugovor o radu mora glasiti na radnika. Ako u Ugovoru ima više osoba, onda se neoporezivim primitkom smatra samo dio koji se može pripisati radniku.

Ova isplata evidentira se u JOPPD obrascu pod šifrom 68 (Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme rada kod poslodavce na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju na račun radnika), najkasnije do 15. u mjesecu za isplate u prethodnom mjesecu.

Knjigovodstvo zagreb

2. Poduzeće Ugovara najam s najmodavcem

Ovdje je poslodavac taj koji Ugovara najam s najmodavcem i podmiruje troškove smještaja. I ovdje je uvjet da se transakcija mora odvijati bezgotovinskim putem. Osnova za plaćanje je dokumentacija (Ugovor, račun) koji glasi na poslodavca.

U JOPPD obrascu ove vrsta neoporezive isplate označuje se s oznakom 67 (Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme rada kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju bezgotovinskim putem). JOPPD se mora poslati od 15. u mjesecu za usluge smještaja obavljene u prethodnom mjesecu. Znači bez obzira kada je usluga zbilja plaćena.

3. Smještaj radnika u kapacitetima poslodavca

Ako poslodavac ima smještajne jedinice u vlasništvu, može osigurati neoporezivi smještaj svojih radnika u njima. Ovaj slučaj se, također, smatra neoporezivim primitkom radnika. Kao dokaz služi vjerodostojna dokumentacija (dokaz o vlasništvu, odluka poslodavca). Kao iznos ovo primitka uzima se u obzir amortizacija zgrade i druge opreme prostora te ostale troškove vezane uz korištenje stambenog prostora, osim režijskih troškova.

Kao i u prethodnom slučaju JOPPD se mora poslati do 15. u mjesecu za usluge smještaja ostvarene u prethodnom mjesecu, s oznakom 67.

Ako imate dodatnih pitanja, slobodno nam se javite.