Financijska analiza

Što je financijska analiza?

Financijska analiza koristi financijske podataka poduzeća za procjenu uspješnosti tvrtke i davanje smjernica i preporuka kako poboljšati poslovanje u budućnosti. Financijski analitičari svoj posao prvenstveno obavljaju u programu Excel, koristeći proračunsku tablicu za analizu povijesnih podataka i izradu projekcija kako bi tvrtka mogla poslovati u budućnosti.
Ovaj vodič obuhvaća najčešće vrste financijskih analiza koje provode profesionalci.

Vrste financijske analize

Najčešće vrste financijske analize su:

 • Vertikalna
 • Horizontalna
 • Poluga
 • Stope rasta
 • Profitabilnost
 • Likvidnost
 • Učinkovitost
 • Protok novca
 • Stope povrata
 • Vrijednost
 • Scenarij i osjetljivost
 • Varijacija

Vertikalna analiza

Ova vrsta financijske analize uključuje promatranje različitih stavaka računa dobiti i gubitka i njihovo sučeljavanje s prihodom kako bi dobili rezultat u postocima. Da bi ova analiza bila najučinkovitija, rezultate treba usporediti s drugim tvrtkama u istoj industriji kako bi se vidjelo gdje poduzeće stoji s obzirom na konkurenciju. Takav postupak analitičarima omogućuje usporedbu različitih poduzeća procjenom njihovih marži.

Horizontalna analiza

Kod horizontalne analize uzimamo jednake stavke za promatranje i usporedbu, kao i kod vertikalne analize, ali sučeljavamo s drugim godinama istog poduzeća, kako bi utvrdili stopu rasta. To pomaže analitičarima utvrditi trendove kako poduzeće posluje kroz godine, dali ima rast ili se događaju padovi.

Kod izrade financijskih modula, obično se uzimaju povijesni podaci 5 prethodnih poslovnih godina + barem 3 godine predviđenih informacija. To pruža 8 godina poslovnih podataka za provođenje značajnije analize trendova, koja se onda može usporediti s drugim poduzećima u branši.

Analiza poluge ili izračuna pokazatelja

Ova vrsta analize je jedna od najčešćih metoda koje analitičari koriste za procjenu poslovanja tvrtke. Kombinacijom raznih pokazatelja iz računa dobiti i gubitka, bilance i novčanog toka, dolazimo do korisnih informacija.
Recimo informacija o dugu poduzeća, sama za sebe možda i nije toliko korisno, ali ako je sučelimo s ukupnim kapitalom tvrtke, dobivamo omjer duga i kapitala i informaciju o cjelovitoj strukturi kapitala.

Uobičajeni primjeri omjera uključuju:

 • Dug / kapital
 • Dug / EBITDA
 • EBIT / kamate (pokriće kamata)
 • DuPontova analiza – kombinacija omjera, koja se često naziva piramidom omjera, uključujući analizu poluge i likvidnosti

Stope rasta

Analiza povijesnih stopa rasta i projiciranje budućih velik su dio posla bilo kojeg financijskog analitičara.

Uobičajeni primjeri analize rasta uključuju:

 • Po godinama
 • Po mjesecima
 • Regresijska analiza
 • Analiza odozdo prema gore (počevši od pojedinačnih pokretača prihoda u poslu)
 • Analiza od vrha prema dolje (počevši od veličine tvrtke i tržišnog udjela)
 • Ostale metode predviđanja

financijska analiza

Analiza isplativosti

Analiza isplativosti je vrsta analize bilance uspjeha u kojoj analitičar procjenjuje koliko su ekonomske vrijednosti tvrtke uspješne.
Gledaju se i uspoređuju informacije kroz nekoliko godina (najžešće 5), kao i s rezultatima konkurentnih tvrtki u branši, kako bi vidjeli gdje se poduzeće nalazi i kamo ide. Za nju možemo reci da je kombinacija vertikalne i horizontalne analize.

Uobičajeni primjeri uspješnosti poslovanja su:

 • Bruto marža
 • EBITDA marža
 • EBIT marža
 • Neto marža

Analiza likvidnosti

Ovo je vrsta financijske analize fokusira se na bilancu, posebno na sposobnost poduzeća da podmiri kratkoročne obveze (one koje dospijevaju u manje od godinu dana).

Uobičajeni primjeri analize likvidnosti uključuju:

 • Koeficijent tekuće likvidnosti
 • Koeficijent ubrzane likvidnosti
 • Koeficijent trenutne likvidnosti
 • Radni kapital

Analiza učinkovitosti

Analiza omjera učinkovitosti važan su dio svake sveobuhvatne financijske analize. Ovi omjeri pokazuju koliko dobro tvrtka upravlja svojom imovinom i koristi ih za stvaranje prihoda i novčanog toka.

Uobičajeni omjeri učinkovitosti uključuju:

 • Obrtaj ukupne imovine
 • Obrtaj kratkotrajne imovine
 • Obrtaj dugotrajne imovine
 • Omjer pretvorbe gotovine

Protok novca

Veliki dio poslovanja zdravog poduzeća je generiranje pozitivnog novčanog toka. Analitičari provode mnogo vremena proučavajući profile novčanih tokova poduzeća, uspoređujući različite stavke novčanih tokova.

Izvještaj o novčanom toku je najbolje mjesto za početak ove analize. Razmatraju se sva tri glavna sektora: operativne aktivnosti, investicijske aktivnosti i financijske aktivnosti.

Gledaju se:

 • Operativni novčani tok
 • Slobodni novčani tok
 • Slobodni novčani tok u odnosu na kapital

Stope povrata

Ova analiza je u biti najvažnija za vlasnike i dioničare. Na kraju, investitori, zajmodavci i financijski stručnjaci, općenito, usredotočeni su na vrstu povrata prilagođenog riziku koji mogu zaraditi na svom novcu. Kao takva, procjena stopa povrata ulaganja (ROI) presudna je u industriji.

Uobičajeni primjeri mjera povrata uključuju:

 • Povrat na kapital (ROE)
 • Povrat imovine (ROA)
 • Povrat uloženog kapitala (ROIC)
 • Prinos od dividende
 • Kapitalni dobitak
 • Računovodstvena stopa povrata (ARR)
 • Interna stopa povrata (IRR)

Analiza procjene

Proces procjene vrijednosti poduzeća jedna je od važnijih komponenti financijske analize, a profesionalci u industriji provode mnogo vremena gradeći financijske modele u Excelu. Vrijednost poduzeća može se procijeniti na mnogo različitih načina, a analitičari moraju kombinirati metode kako bi došli do razumne procjene.

Pristupi vrednovanju uključuju:

 • Troškovni pristup
 • Trošak izgradnje / zamjene
 • Relativna vrijednost (tržišni pristup)
 • Usporedna analiza poduzeća
 • Prethodne transakcije
 • Unutarnja vrijednost
 • Analiza diskontiranog novčanog toka

Analiza predviđanja i osjetljivosti

Analiza predviđanja i osjetljivosti je model načina mjerenja rizika. Ova analiza je vrlo neizvjesna jer uključuje predviđanje budućnosti. Ova analiza pomaže izraditi i pripremiti scenarije za najgore i za najbolje buduće kretanje poslovanja tvrtke.

Menadžeri u kontrolingu i financijski analitičari često će imati pripremljene ovakve scenarije kako bi pomogli tvrtki u pripremi proračuna i prognoza.

Investicijski analitičari promatrati će koliko je osjetljiva vrijednost poduzeća na razne promjene tržišta, te će prilagođavati pretpostavke pomoću tablica podataka.

Varijacija

Analiza varijance postupak je uspoređivanja stvarnih rezultata s proračunom ili prognozom. Vrlo tipično i uobičajeno za sektor kontrolinga. To je vrlo važan dio internog procesa planiranja i izrade operativnog proračuna u poduzeću.

Postupak obično uključuje ispitivanje je li odstupanje bilo povoljno ili nepovoljno, a zatim se utvrđuje što je glavni uzrok tome. Na primjer, tvrtka je imala predviđanje od 2.500.000,00 kuna prihoda i ostvareni prihod od 2.600.000,00 kuna. To rezultira povoljnom varijancom od 100.000,00 kn, koja je posljedica prodanih većih količina od očekivanih. Ili možda veće cijene proizvoda od planirane.

Imate dodatnih pitanja? Kontaktirajte nas.